top of page
Betaalmogelijkheden

GDPR en privacyverklaring therapeutische massage en gespecialiseerde voetverzorging

Your Time, met als uitbatingszetel Park 51, Persilstraat 51G, bus 9, 3020 Herent en als maatschappelijke zetel Schoonzichtlaan19, 3012 Wilsele-Dorp, draagt zorg voor uw privacy en hanteert hiervoor de Belgische privacywet (wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens) en de General Data Protection Regulation die van toepassing is vanaf 25 mei 2018.

Your Time verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring.

 

Verwerkingsdoeleinden

Your Time, in hoedanigheid van Sergeys Marc, Park 51, Persilstraat 51G bus 9, 3020 Herent verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw massage/behandeling.

Identiteitsgegevens worden zowel digitaal als op papier genoteerd in een patiëntenbestand (digitaal: WIX website hosting - site visitor's data -  sections 8, 13, and 14 of Wix's Privacy Policy.  ).

Persoonsgevoelige, vertrouwelijke en medische gegevens zoals klachten, gezondheidsgegevens, pathologieën en evoluties worden in een dossier op papier (niet digitaal) genoteerd en bewaard. Deze gegevens worden gebruikt voor het uitvoeren en optimaliseren van de behandeling, voor overleg met eventuele collega’s en mogelijke doorverwijzing naar aanverwante beroepen. Mogelijke hartpathologie, vaatpathologie, het gebruik van medicatie , bloedverdunners, aandoeningen zoals diabetes, reuma, neuropathie, behandeling met cytostatica (chemotherapie), huidaandoeningen, allergie, overdraagbare aandoeningen, … kunnen van het grootste belang zijn voor een aangepaste verzorging/behandeling.

Het maken en gebruik van foto’s (waarbij de klant niet kan geïdentificeerd worden) van uw problematiek kunnen belangrijk zijn in de opvolging en controle.

 

Rechtsgrond van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. van de Algemene Verordening Gegevensbescherming: noodzakelijkheid voor de uitvoering van een overeenkomst. Derhalve is er geen specifiek akkoord (een zogeheten ‘opt-in’) vereist.

 

Overmaken aan derden

Uw identiteitsgegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, medische informatie en foto’s kunnen mits uw toestemming ook gebruikt worden voor overleg met collega’s en/of doorverwijzing naar aanverwante beroepen. Je geeft je massagetherapeut / gespecialiseerd voetverzorger in dit geval de toestemming om je persoonlijke gegevens zoals beschreven, hiervoor te verwerken, te gebruiken en bij te houden. Je  hebt het recht om deze toestemming, om welke redenen ook en op eenvoudig verzoek, in te trekken.

 

Bewaarperiode

Opgeslagen gegevens worden bijgehouden voor onbepaalde duur.

 

Recht op inzage, verbetering, verwijdering, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

Wij bieden de mogelijkheid tot het raadplegen, aanpassen of verwijderen van alle persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt. Als u uw gegevens en orderhistoriek volledig wil wissen, kan u hiervoor contact met ons opnemen. In dat geval verwijderen wij uw naam, e-mailadres, orderhistoriek en andere gegevens uit onze systemen.

Indien u uw eigen gegevens wil raadplegen, aanpassen of verwijderen kan dit ten alle tijden aangevraagd worden via yourtime.leuven@gmail.com.

U bekomt antwoord binnen een tijdspanne van een maand (verlengbaar met 2 maanden).

Cookies

 

Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Your Time. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

 

U kunt cookies uitzetten via uw browser, maar hou er rekening mee dat bepaalde functionaliteiten van de website niet langer zullen werken. Wanneer er geen cookies opgeslagen worden, zal het bijvoorbeeld niet mogelijk zijn om een reservatie te maken omdat de website geen informatie kan meenemen naar de volgende pagina.

 

 

Vragen of klachten

Wanneer u vragen of klachten heeft met betrekking tot het privacybeleid van Your Time en het opslaan of verwerken van gegevens kan u steeds contact opnemen via yourtime.leuven@gmail.com.

De klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de

Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer

(Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).

bottom of page